Czas urlopów? Zatrudnij pracownika tymczasowego!

Pracownik tymczasowy to rozwiązanie dla pracodawców, których firma nie może prawidłowo funkcjonować z powodu nieobecności jednego pracownika. Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z zatrudnienia tymczasowego ponieważ pozwala to na wywiązanie się z dużej liczby zamówień w czasie, gdy większość pracowników bierze urlop.
Pierwszym krokiem do skorzystania z usług pracownika tymczasowego jest zgłoszenie takiej chęci do Agencji Pracy Tymczasowej.

Czym tak właściwie jest praca tymczasowa? To nic innego jak stosunek prawny zawierany między trzema podmiotami.
1. Agencja Pracy Tymczasowej
2. Pracodawca
3. Pracownika

Jak to działa w praktyce?
Pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia pracownika tymczasowego w odpowiedniej agencji pracy. Ta zaś wybiera określoną osobę i kieruje ją do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Zatrudnienie pracownika wiąże się z zawarciem porozumienia pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem dotyczącego zasad wypożyczenia pracownika tymczasowego. Zawarta musi być także umowa o zatrudnieniu pracownika tymczasowego, pomiędzy pracownikiem a agencją pracy.

Czy każdy może zatrudnić pracownika tymczasowego? NIE!
Pracownik tymczasowy może być zatrudniony do wykonywania określonego rodzaju prac:
* zadań o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym,
* prac, których terminowe wykonanie przez etatowych pracowników nie byłoby możliwe,
* prac, których wykonywanie normalnie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.

Czas pracy tymczasowej
Zatrudnienie pracownika tymczasowego nie powinno przekroczyć łącznie 12 miesięcy, w okresie 36 kolejnych miesięcy.
WYJĄTEK!
Jeżeli pracownik tymczasowy pracuje w zastępstwie nieobecnego pracownika, to może maksymalnie pracować 36 kolejnych miesięcy.

Pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony przy:
* pracach szczególnie niebezpiecznych,
* pracach na stanowisku pracownika w trakcie jego uczestnictwa w strajku,
* pracach na stanowisku pracy, na którym w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających zatrudnienie pracownika tymczasowego pracował zwykły pracownik zwolniony przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracowników.