Czas przechowywania dokumentów księgowych

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zastanawia się jak długo trzeba przechowywać wszystkie dokumenty księgowe, aby nie popaść w kłopoty. Warto zapoznać się z tymi terminami, gdyż pozwoli to uchronić naszą firmę od szkód spowodowanych brakiem ważnych dokumentów np. w przypadku kontroli.

Ustawa o Rachunkowości określa jasno, że księgi rachunkowe i dokumenty księgowe należy przechowywać przez okres 5 lat od początku następnego roku obrotowego.

WAŻNE!
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe należy zachowywać w sposób trwały i bezterminowy.

Dokumenty podatkowe – 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dokumenty osobowe – 50 lat od momentu ustania stosunku pracy.

Deklaracje rozliczeniowe ZUS – 5 lat od momentu złożenia ich do ZUS.

Rękojmia i reklamacja – 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia reklamacji.

termin przechowywawnia dokumentów w firmie