Co można odliczyć od podatku?

Dowiedz się więcej na temat doradztwa, które oferuje nasza firma!

KUP jest oznaczeniem kosztów uzyskania przychodów. Nie każdy koszt może jednak zostać zakwalifikowany do tej grupy, a co z tym się wiąże, nie może być odliczony od podatku. Stąd też warto dokładnie poznać przepisy regulujące tę kwestię. Najlepiej jednak będzie poznać koszty, nie kwalifikujące się do kosztów uzyskania przychodów. Wszystkim, którzy chcą uzyskać tą wiedzę, publikujemy poniższą listę.

Do KUP nie można zaliczyć m. in.:
– grzywny i kary umownej,
– kosztów egzekucyjnych,
– zapłaconych odszkodowań,
– kosztów podróży służbowej,
– podatków i opłat,
– nieściągniętych wierzytelności,
– utraconych zaliczek,
– opłat produktowych,
– kosztów dokształcania przedsiębiorcy,
– strat w środkach obrotowych.
Lista ta nie zawiera wszystkich elementów, lecz tylko te najważniejsze, ale już to pokazuje zamiary ustawodawców. Brak możliwość odliczenia wielu wydatków powoduje, że należności wobec budżetu państwa wzrastają. Korzysta na tym na pewno państwo, a dla przedsiębiorców to kolejne utrudnienie. Co o tym sądzić?