Każdorazowo umowa o pracę musi zostać zawarta na piśmie. Stanowi ona oświadczenie woli dwóch stron, którymi są pracodawca oraz pracownik. W treści umowy o pracę powinny znaleźć się informacje takie, jak: 1. Określenie stron umowy, którymi są pracodawca oraz pracownik. 2. Określenie rodzaju umowy: – umowa na czas nieokreślony, – umowa na czas określony, – […]

Więcej

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego, czyli zawód ten może wykonywać jedynie osoba, która posiada określone kwalifikacje, potwierdzone egzaminem państwowym. Warunkiem, który również jest konieczny, aby wykonywać tą pracę jest również posiadanie wyższego wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego w sferze finansów i rachunkowości. Decydując się na współpracę z doradcą podatkowym można mieć pewność, że […]

Więcej

RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zawiera przepisy mówiące o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Każda firma oraz organizacja zobowiązana jest do tego, aby wykazać, że udzielona zgoda na przetwarzanie danych jest: – dobrowolna, – konkretna, – specyficzna, – świadoma, – wycofanie […]

Więcej

Zasiłek wyrównawczy przysługuje w sytuacji gdy pracownik narażony jest na powstanie tak zwanej choroby zawodowej, co zmusza go do przekwalifikowania, gdy praca odbywa się w warunkach szczególnie trudnych, a także gdy utracił zdolność do wykonywania swoich obowiązków ze względu na długotrwałą chorobę. Głównym celem zasiłku wyrównawczego jest jak sama jego nazwa wskazuje wyrównanie wynagrodzenia, które […]

Więcej

Oczywistym faktem jest to, że jeżeli jesteśmy u kogoś zatrudnieni na podstawie umowy to otrzymujemy w zamian za to wynagrodzenie. Czym zatem ono jest? Wypłata w formie pieniężnej, świadczeń w naturze lub innych ekwiwalentów. Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie? Gdzie? Sprawdź!

Więcej