Biegły rewident – definicja zawodu

Biegły rewident jako osoba zaufania publicznego wykonuje swoją prace związaną z weryfikowaniem oraz zatwierdzaniem prawdziwości informacji finansowych, które wpływają na rynek z działających firm i organizacji. Nadzór dotyczy przedsiębiorstw, które zostały zobowiązane do tego, aby sporządzać sprawozdania finansowe, które następnie należy przekazać do weryfikacji biegłemu rewidentowi.

Ważne! Przedsiębiorcy powinni zdać sobie sprawę z tego, iż praca wykonywana przez biegłego rewidenta jest niezbędna do tego, aby zachować bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Niestety często zdarza się, iż zawód biegłego rewidenta jest mylony z zawodem księgowego. Jednak przedsiębiorca nie powinien popełniać tego błędu. Należy pamiętać, że biegły rewident w oparciu o liczne swoje metody badawcze, ma obowiązek weryfikowania pracy księgowego czy wykonywana przez niego praca jest zgodna z prawdą.

Zdobyta szeroka wiedza oraz nabyte bogate doświadczenie okazują się niezwykle ważne i cenione na stanowiskach takich, jak np.:
– główny księgowy,
– kontroler finansowy,
– dyrektor finansowy,
– doradca finansowy,
– doradca inwestycyjny,
– doradca podatkowy.