Audyt finansowy

Audyt finansowy czasem nazywany jest rewizją finansową. Polega on na szczegółowym skontrolowaniu sprawozdania finansowego pod względem rzetelności oraz faktycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Rewizja ta przeprowadzana jest przez biegłego rewidenta.

Należy mieć na uwadze, że audyt nie stanowi wyłącznie kolejnej kłopotliwej kontroli przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest badanie sprawozdań finansowych pod względem jasności przedstawionych zdarzeń. Do zakresu obowiązków audytorów należy również udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych. Dodatkowo pomagają też w ocenie ryzyk związanych z prowadzeniem działalności.

Obowiązkowo rewizję finansową muszą przejść:
-banki,
-zakłady ubezpieczeń,
-spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
-spółki akcyjne,
-jednostki spełniające min. dwa z następujących kryteriów:
*ich roczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 50 osób,
*suma aktywów na koniec roku obrotowego wynosi nie mniej niż 2,5 mln euro,
*przychody ze sprzedaży towarów i produktów przekroczyły 5 mln euro.

 

 

Zobacz także zmiany w podatkach w 2018 roku KLIK