AMORTYZACJA

Z czym wiąże się amortyzacja środków trwałych? Które środki trwałe podlegają amortyzacji, a które nie? Sprawdź koniecznie! 

Pod pojęciem amortyzacji kryje się zużycie środków trwałych. Amortyzacja związania jest z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych poprzez systematyczne i planowane rozłożenie wartości początkowej określający określony środek trwały.

Amortyzowane są środki trwałe o wartości początkowej nie niższej niż 3500 zł.

Kiedy mamy do czynienia z amortyzacją?

Środek trwały jest amortyzowany od momentu użytkowania danego środka trwałego.
Jeżeli odpisy amortyzacyjne równają się wartości początkowej, to następuje zakończenie amortyzacji środka trwałego.

Odpisy amortyzacyjne mają także swoje zakończenie w momencie likwidacji lub sprzedaży środka trwałego.

NIE PODLEGAJĄ AMORTYZACJI:

Grunty, prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynki mieszkalne, lokale mieszkalne w których prowadzona jest działalność, wartość firmy, składniki majątku zawieszone lub zakończone w działaniach, dzieła sztuki i eksponaty muzealne.

 

amortyzacja