CECHY RACHUNKOWOŚCI

Rachunkowość określana jest przez 7 bardzo ważnych cech. Rachunkowość dostarcza bardzo istotnych informacji przedsiębiorstwu i przedstawia jego sytuacje. Dlatego właśnie ważne jest, aby prowadzona rachunkowość zawierała właśnie te cechy.

CECHY RACHUNKOWOŚCI

  • istotność – informacje, których rachunkowość dostarcza, mają w istotny sposób wpływać na podejmowane decyzje ekonomiczne przez użytkowników. Dzięki niej w prosty sposób mają być oceniane przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zdarzenia gospodarcze.
  • zrozumiałość – każdy, kto korzysta z dostarczanych informacji ma je rozumieć
  • użyteczność – informacja ma być niezbędna dla tych, którzy z niej skorzystają
  • wiarygodność – informacja rachunkowa musi być bezbłędna, czyli dokładnie odzwierciedlająca rzeczywistość
  • neutralność – informacja nie może być stronnicza
  • terminowość – informacja musi być przekazywana na bieżąco wraz z ustalonymi terminami, licząc się z kosztami jej uzyskania
  • kompletność – zbiór danych musi być kompletny, czyli nic nie może zostać pominięte
  • porównywalność – informacje rachunkowe muszą być porównywalne w następujących po sobie okresach sprawozdawczych

rachunkowość